I den lille fritiden jeg har hører jeg Black Metal, en musikalsk temmelig omtvistet retning som man lett kan se.
Denne genren er, til tross for alle fordommer av radio og fjernsyn, ikke dårlig eller syk (bortsett fra noen unntak) som det ofte skildres. De fleste tilhengere er hverken satanister som ofrer dyr og jomfruer om natta, eller er de abnorme og plaget av mørke tanker. Som på alle områder i livet finns det også her dårlige mennesker, men flertallet består av dannede og naturkjære personligheter som avhever seg fra den skinnhellige massen. Så mye til det.

Her kan du finne en del storartede artikler fra "Vönger Musikmagazin" internettside, samt en side med musikkartikler som jeg tilby til bytte eller kjøp.